Händelsen har löpt ut

INSTÄLLT. Relationell pedagogik och pedagogisk relationskompetens

Spara favorit

Inställt på grund av inställda flyg. Vi arbetar för att hitta ett nytt datum med Jonas Aspelin.

Under seminariet med Jonas Aspelin behandlas begreppet relationell pedagogik, den syn på människan och utbildning som det bygger på samt dess implikationer för lärarprofessionalitet och lärarutbildning.
Några frågor som tas upp är:
- Vad är relationell pedagogik?
- Vad är syftet med utbildning, sett ur relationellt perspektiv?
- Vad säger forskningen om lärare-elev-relationens betydelse?
- Vad är pedagogisk relationskompetens?
- Hur kan vi främja pedagogisk relationskompetens på lärarutbildningen?
Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Han är författare till böcker som: Inga prestationer utan relationer (2015), Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010), Den mellanmänskliga vägen (2005) och Klassrummets mikrovärld (1999).
Begreppet relationell pedagogik går som röd tråd genom hans forskning. För närvarande arbetar han bland annat med ett forskningsprojekt om lärarstudenters relationskompetens (LÄRK-projektet).
1 januari