Händelsen har löpt ut

ST’s pensionsinformation

Spara favorit

Pensionen angår oss alla oavsett ålder! All personal på Mittuniversitetet är välkomna på Fackförbundet ST´s Pensionsinformation i Östersund. Ombudsman Lena Engblom Norberg håller i informationen.

Vi kommer att bjuda på dricka och macka så därför behöver vi en anmälan om att du kommer samt om du är kostallergiker. Anmäl dig till Maria Fredlund maria.fredlund@miun.se tele 7928, senast fredagen den 19 jan.

1 januari