Händelsen har löpt ut

Rektors inspirationsdag

Spara favorit

Alla medarbetare inbjuds till rektors inspirationsdag då vi också kommer att påbörja ett strategiarbete med avsikt att ta fram en ny utvecklingsplan och strategi för Mittuniversitetet.

Dagen inleds med två inspirationsföreläsningar och under eftermiddagen diskuterar och jobbar vi tillsammans utifrån en rad spännande frågeställningar. Därefter avslutar vi dagen med after work och trevligt mingel. Sista anmälningsdag: 7 augusti.

Program

Varmt välkommen!

1 januari