Händelsen har löpt ut

Mittuniversitetets pedagogiska inspirationsdag

Spara favorit

Välkommen till Pedagogisk inspirationsdag! Teman för 2017 är kursplanens betydelse, examination av verksamhetsförlagd utbildning och Active Learning Classroom (ALC).

Datum: Torsdag den 19 oktober 2017
Tid: 09.30-15.00
Plats: F217 (ÖSD), N102 (SVL) + livesändning www.miun.se/live

UB bjuder alla anmälda deltagare på fika. 

Anmälan pedagogisk inspirationsdag

Sista anmälningsdag för att delta på plats är 12 oktober.

Vid frågor, skriv till LRCkontakt@miun.se

1 januari