Arbetsmiljö

Spara favorit 4 okt oktober 2016

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan arbetsmiljö vid avdelningen för kemiteknik (CHE) och avdelningen för naturvetenskap (NAT)

Målet med avdelningarna CHE/NAT:s arbetsmiljöarbete är att alla vid avdelningarna; forskare, lärare, forskarstuderande, teknisk och administrativ personal, studenter och gäster, skall kunna utföra sina uppgifter på ett säkert, tryggt och effektivt sätt samt att alla vid CHE/NAT känner stimulans i den dagliga verksamheten i en fysiskt och psykosocialt befrämjande miljö. Alla skall känna ansvar för, och ges möjlighet att, påverka arbetsmiljön.