Utbildning på forskarnivå

Spara favorit 7 nov november 2018

Vid fakulteten finns cirka 100 forskarstuderande som är antagna i något av de 12 forskarutbildningsämnena.

Frågor om forskarutbildningen besvaras av ämnesföreträdarna:
Engelska: Terry Walker
Företagsekonomi: Peter Öhman
Historia: Per Sörlin
Hälsovetenskap: Eija Viitasara
Omvårdnad: Ove Hellzén
Pedagogik: Lena Boström
Psykologi: Ingrid Zakrisson
Socialt arbete: Majen Espvall
Sociologi: Roine Johansson
Statsvetenskap: Susanne Wallman-Lundåsen
Turismvetenskap: Maria Lexhagen

Allmän information om forskarutbildning i Sverige kan du hitta på nedanstående sidor:

Doktorandhandboken - Information från Universitets och Högskolerådet
Handbook for postgraduate students - The Swedish Council for Higher Education

Forskarkollegier
I de ämnen som har examensrätt i utbildning på forskarnivå har forskarkollegiet det övergripande ansvaret för kvalitet, utveckling och genomförande av utbildningen.