Utbildningar Ladok / Atlas

Spara favorit 18 nov november 2019

Här visas utbildningar och tillfällen för skype-genomgångar som är möjliga att anmäla sig till.

Tillfällesbyten och omregistreringar
Skypegenomgång
From 15 oktober 2019 registrerar vi inte längre studenter på 0%-tillfällen. Studenten ska i mesta möjliga mån om-registreras på den kurs som inte är avklarad. Bedömer institutionen att detta inte är möjligt ska studenten registreras på nya kurskoden som övriga studenter. Vi går igenom några ”omregistreringsfall” via Skype.
Anmälan

 

Moduler i Ladok
Skypegenomgång
Genomgången är för dig som vill uppdatera dig kring hur man reviderar moduler i Ladok inför våren 2020. Inför våren 2020 är sista gången vi gör modulförändringar i Ladok. Fr. o . m. januari 2020 kommer revideringar av moduler hanteras i Atlas och exporteras därifrån.

Datum: 19 och 22 november 08.30 - 09.30
Anmälan

 

Programtillfällesstruktur
Skypegenomgång
Genomgång för dig som vill uppdatera dig kring hur man lägger inledande kurs och kurser i programtillfällesstrukturen för att anta programstudenter till kurser.

Datum: 27 och 28 november samt 2 december kl. 08.30 - 09.30
Anmälan