Beslut fattat att driftsätta Ladok!

Spara favorit 19 nov november 2018
På bilden syns Agneta Sundvisson , chef för STUA samt Mauritz Danielsson, konsortiechef Ladok, när de godkänner produktionssättning av Ladok för Mittuniversitetet. Foto: Peder Tjäderborn

Torsdagen den 15 november fattade Mittuniversitetet beslutet om att godkänna produktionssättningen av nya Ladok. Detta innebär också att den äldre versionen av Ladok inte längre är i bruk.

Inom en given tidsram under produktionssättningen fattas lokalt beslut att godkänna denna - tidpunkt för Mittuniversitetets produktionssättning var torsdagen den 15 november. För att produktionssättningen skulle kunna godkännas var den sista verifieringen av konverterat data tvunget att vara felfritt, vilket det också var för Mittuniversitetet. Efter detta beslut är det inte längre möjligt för lärosätet att återgå till gamla Ladok.

Ett motsvarande centralt beslut, att godkänna lärosätets produktionssättning, fattas parallellt.

Det lokala beslutet fattades av lokal objektägare för Ladok, Agneta Sundvisson och det centrala beslutet fattades av Konsortiechefen för Ladok, Mauritz Danielsson.

Därmed är vi nu medlemmar i den webb-baserade Ladok-familjen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu