Information till dig som är lärare om nya Ladok

Spara favorit 22 okt oktober 2018

Under vecka 45 och 46 kommer Ladok att vara stängt för produktionssättning av det nya Ladok. Här kommer information till dig som är lärare inför att vi går in i nya Ladok-systemet. Observera att det vi i nuvarande Ladok kallar för Prov, heter Modul i nya Ladok.

Resultatrapportering

Modul/Prov är benämningen på den del/de delar av kursen som vi resultatrapporterar på, det vill säga examinationsformerna för kursen. Det ska anges examinationsformer/delar och vilken omfattning och betyg som gäller för dessa. Exempel är tentamen, inlämningsuppgift, laboration etc. Detaljnivån på rapporteringen i Ladok varierar mellan olika kurser.

Underlaget för förändring av resultatrapporteringen/examinationsformerna i en kurs inför kommande termin måste lämnas till administratörerna senast 1 december för vårterminen och 1 juni för höstterminen så att de hinner administrera detta i god tid innan studenterna antas.

De bästa är om formerna för examination anges i kursplanen men underlag kan lämnas till administratörerna även på annat sätt.

Enligt Mittuniversitetets ”Regel för kursplan” (MIUN 2016/1998) kan examinationen revideras i kursplanen senast 1 december för en vårtermin och 1 juni för en hösttermin.

Nya moduler/prov (upplägg för resultatrapportering) måste finnas inlagda i Ladok:

  • senast 1 december för vårterminen
  • senast 1 juni för höstterminen

Det innebär att om du planerar att förändra examinationsformerna (omfattning, typ, betyg) i en kurs som går under vårterminen 2019, måste du informera handläggare/administratör om att moduler/prov ska uppdateras i Ladok.

Om det behövs, revidera kursplanen och meddela din administratör om förändringen.

För att säkerställa att dina ändringar kan hanteras i Ladok innan deadline, se till att kursplanen är klar i god tid innan 1 december i Atlas (senast 15 november). Se de eventuella tidsplaner som fakulteterna har satt upp för arbete med kursplaner.

Prov/moduler som redan finns på en kurs gäller tills det sker en förändring av hur kursen examineras. Man behöver inte lägga in nya moduler/ändra modulerna inför varje termin, bara när det sker förändringar av moduler (prov) dvs. hur kursen ska resultatrapporteras.

Mer information om nya Ladok finns i medarbetarportalen

Denna nyhet är riktad till: Lärare, ANTA, STUA, HUV kansliet, NMT kansliet

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu