Information till dig som är lärare om nya Ladok

Spara favorit 1 okt oktober 2018

I och med att vi driftsätter ett nytt Ladok kommer hanteringen av delkurser/prov (moduler i nya Ladok) ändras.

I nya Ladok finns versionshantering av kurser och prov/moduler är kopplade till version av kurs. Skapar man nya moduler (prov) blir det en ny version av kursen i Ladok. Kursen måste ha uppnått en viss status i Ladok då studenterna ska antas till den och det innebär att kursen med dess innehåll (moduler) måste vara klar och komplett vid en viss tidpunkt.

Prov/moduler som redan finns på en kurs gäller tills det sker en förändring av hur kursen examineras. Man behöver inte lägga in nya moduler inför varje termin, bara när det sker förändringar av moduler (prov).

Enl. ”Regel för kursplan”,  dnr: MIUN 2009/830, ska examinationen vara klar och senast reviderad i kursplan i Atlas senast 1 december för en vårtermin och 1 juni för en hösttermin. Examinationen är en direkt koppling till modul/prov i Ladok så det innebär att samma datum gäller även där för när de ska finnas i Ladok.

Nya Moduler/prov måste finnas klara i Ladok
- senast 1 december för vårterminen
- senast 1 juni för höstterminen

Det innebär att om du planerar att förändra examinationen i din kurs inför vårterminen 2019 måste kursplanen revideras i Atlas enl. beslutad tidsplan i ”Regel för kursplan”, dvs 1 december och handläggare/administratör måste få information om att moduler/prov ska uppdateras i Ladok.

Beakta tidsplanen, för att säkerställa att dina ändringar kan hanteras i Ladok innan deadline, se till att kursplanen är klar i god tid innan 1 december i Atlas (senast 15 november). Se de ev. tidsplaner som fakulteterna har satt upp för arbete med kursplaner.

/Ladokenheten

Denna nyhet är riktad till: Lärare, STUA, HUV kansliet, NMT kansliet

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu