Begrepp i Ladok

Spara favorit 29 apr april 2019

Läs mer om begrepp i nya Ladok.

Aktivitetstillfälle
Förutom att skapa anmälan till tentamen skapar man även anmälan till andra aktiviteter som labbar, studiebesök t ex. Den samlade benämningen för funktionen är Aktivitetstillfälle.

Attestant
Attestant är den som granskar och godkänner det inlagda resultatet. Det motsvarar rollen som i gamla Ladok kontrollerar och skriver under arkivlistan.

Attestant
Intygande att klarmarkerade uppgifter är granskade och korrekta och medför att beslut verkställs.

Avisering
Via meddelande förmedla information till en användare om att en händelse ägt rum i systemet och att den eventuellt behöver en åtgärd.

Betygsdatum
Datum för när examinationen genomfördes, ex. när tentamen genomfördes, inlämningsdatum för inlämningsuppgift.
OBS! ej rättnings eller inrapporteringsdatum!

Examinator
En av högskolan särskilt utsedd lärare som fattar beslut om betyg.

Klarmarkera
När man som rapportör har lagt in alla uppgifter för en eller flera studenter skickar man dessa för attestering genom att klarmarkera dem i systemet. Då går en e-post till den som ska attestera.

Kurs
Utbildning bedrivs i form av kurser. Kurs är den största enhet som sätts betyg. Kurser kan sammanföras till kurspaketeringar.

Kurstillfälle
Utbildningstillfälle som avser kurs

Modul
Motsvarar prov i gamla Ladok

Resultatnotering
Man kan lägga till mindre resultat som inte har några hp och som inte betygssätts, men som man ändå vill dokumentera i kursen

Resultatrapportör
Den som lägger in resultat och betyg, oavsett om det är en lärare eller en administratör

Resultatverifikat
Det som finns i Arkivlistan från gamla Ladok. Uppgifterna presenteras dock på ett helt annat sätt

Tillfälleskod
Anmälningskod på utbildningstillfälle

Utbildningskod
Kurskod eller programkod