Ladoks referensgrupp

Spara favorit 11 jan januari 2019

Referensgruppen har till uppgift att:

  • kanalisera alla Ladok-intressenters synpunkter
  • bereda ärenden till rektor i de frågor som gäller övergripande strategiska beslut för Ladoksystemet
  • inom MIUN främja förståelsen för Ladoksystemets betydelse på lika nivåer, allt från enskilda studenter till Mittuniversitetets styrelse
  • vara en remissinstans i viktigare frågor som behandlas i det nationella Ladokkonsortiet och i Ladokstyrelsen
  • verka för att förvaltningen av Mittuniversitetets studiedokumentationssystem följer RiRs rekommendationer samt uppfyller datamässiga säkerhetsrutiner

För information om vilka funktioner/representanter och suppleanter som skall finnas i gruppens sammansättning, se beslut dnr MIUN 2008/1432. Referensgruppen tillsätts av universitetsdirektören. En jämn ortsfördelning eftersträvas.

 Referensgruppens ledamöter:

Ordförande: Erna Österlund (samt föredragande)
Rep. kanslier: Malin Bydén Sjöbom (suppleant Maria Evans)
Handläggare: Karl Pettersson (suppleant Ann-Lena Suorra)
Fak.handl./administratör: Ann-Christine Jansson (suppleant Lena Höijer)
It-avdelningen: Anders Hallberg (suppleant Mats Edin)
Ekonomiavdelningen: Marianne Wikner (suppleant Beatrice Ohlsson)
Avd. Studieadministration: Agneta Sundvisson (suppleant vakant)
Studentrepresentant: Anders Lundgren (suppleant, vakant)
Adjungerade ledamöter: Siw Bergman
Karin Granlund
Kersti Holmin
Maud Albertsson

Nästa möte

Den 30 oktober via Skype, kl 10.00 - 11.30.