Ladok – Redovisnings-/studiedokumentationssystem

Spara favorit 19 aug augusti 2019

Ladok är vårt studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Nya Ladok

Logga in

 

Handböcker och lathundar

Nya Ladok - handböcker och lathundar mm

Stöddokument 

För arbete med moduler, status på kurstillfällen och anta till kurser i program i Ladok

Viktiga datum inför urvalLyssna

Tidsplan-rutin, förberedelser inför urvalLyssna

Värt att veta om LadokLyssna

Systemuppdateringar mm

Stängt för systemuppdatering

Ladok kommer vara stängt för systemuppdatering
kl 04.00-06.00 följande datum:

11 september
25 september
8 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december

Mer information kring detta finns på https://ladok.se/drift-och-support/uppgraderingskalender

 

Medarbetare

Kontakt: ladok@miun.se

Erna Österlund, Ladokansvarig
Rum: E212, Sundsvall
010-142 86 10
erna.osterlund@miun.se

Siw Bergman, Handläggare Ladok
Rum: E221, Sundsvall
010-142 89 18
siw.bergman@miun.se

Karin Granlund, Handläggare Ladok
Rum: E220, Sundsvall
010-142 85 76
karin.granlund@miun.se

Kersti Holmin, Handläggare Ladok
Rum: E219, Sundsvall
010-142 86 24
kersti.holmin@miun.se

Jessica Lif, Handläggare Ladok
Rum: E319B, Östersund
010-142 81 17
jessica.lif@miun.se

Maud Albertsson, Systemadministratör Ladok/Atlas
Rum: E306, Östersund
010-142 87 99
maud.albertsson@miun.se