Ladok – Redovisnings-/studiedokumentationssystem

Spara favorit 8 feb februari 2019

Ladok är vårt studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitetet.

"Ladok informerar"

En gång i månaden planerar vi hålla korta informationsträffar via bildkonferens där vi tar upp aktuella frågor. Inbjudan går ut till fakultetsadministratörerna kort innan mötet med information om vilka ärenden som ska tas upp. Andra intresserade är också välkomna. Träffen är på max 1 timme.

Datum för planerade träffar
17 april, 08.30 - 09.30
23 maj, 08.30 - 09.30

Nya Ladok

Handböcker och lathundar

Nya Ladok - handböcker och lathundar mm

Lokala införandeprojektet

Lokalt projekt för införande av Ladok3 vid MIUN. Här finns anteckningar från projektgruppens möten och annan information kring införandet av det nya Ladok.
Länk till projektets webbplats

Stöddokument 

För arbete med moduler, status på kurstillfällen och anta till kurser i program i Ladok

Viktiga datum inför urvalLyssna

Tidsplan-rutin, förberedelser inför urvalLyssna

Info mm

Vad lärare behöver veta om LadokLyssna

Flöde för studieavgifterLyssna

Stängt för systemuppdatering

Ladok kommer vara stängt för systemuppdatering
kl 04.00-06.00 följande datum:
28 februari
14 mars
28 mars
11 april
25 april

 

Medarbetare

Kontakt: ladok@miun.se

Erna Österlund, Ladokansvarig
Rum: E212, Sundsvall
010-142 86 10
erna.osterlund@miun.se

Siw Bergman, Handläggare Ladok
Rum: E221, Sundsvall
010-142 89 18
siw.bergman@miun.se

Karin Granlund, Handläggare Ladok
Rum: E220, Sundsvall
010-142 85 76
karin.granlund@miun.se

Kersti Holmin, Handläggare Ladok
Rum: E219, Sundsvall
010-142 86 24
kersti.holmin@miun.se

Maud Albertsson, Systemadministratör Ladok/Atlas
Rum: E306, Östersund
010-142 87 99
maud.albertsson@miun.se