Ladok – Redovisnings-/studiedokumentationssystem

Spara favorit 9 maj maj 2019

Ladok är vårt studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Nya Ladok

Logga in

 

Handböcker och lathundar

Nya Ladok - handböcker och lathundar mm

Stöddokument 

För arbete med moduler, status på kurstillfällen och anta till kurser i program i Ladok

Viktiga datum inför urvalLyssna

Tidsplan-rutin, förberedelser inför urvalLyssna

Värt att veta om LadokLyssna

"Ladok informerar"

En gång i månaden planerar vi hålla korta informationsträffar via bildkonferens där vi tar upp aktuella frågor. Inbjudan går ut kort innan mötet med information om vilka ärenden som ska tas upp. Träffarna är på max 1 timme.

Datum för planerade träffar
21 maj, 08.30 - 09.30

Systemuppdateringar mm

Stängt för systemuppdatering

Ladok kommer vara stängt för systemuppdatering
kl 04.00-06.00 följande datum:
9 maj
23 maj
7 juni
20 juni

mer information kring detta finns på https://ladok.se/drift-och-support/uppgraderingskalender

 

Medarbetare

Kontakt: ladok@miun.se

Erna Österlund, Ladokansvarig
Rum: E212, Sundsvall
010-142 86 10
erna.osterlund@miun.se

Siw Bergman, Handläggare Ladok
Rum: E221, Sundsvall
010-142 89 18
siw.bergman@miun.se

Karin Granlund, Handläggare Ladok
Rum: E220, Sundsvall
010-142 85 76
karin.granlund@miun.se

Kersti Holmin, Handläggare Ladok
Rum: E219, Sundsvall
010-142 86 24
kersti.holmin@miun.se

Maud Albertsson, Systemadministratör Ladok/Atlas
Rum: E306, Östersund
010-142 87 99
maud.albertsson@miun.se