Engelska välkomstbrev

Spara favorit 23 nov november 2015

Vill man skriva sitt välkomstbrev bara på engelska så kan man göra det.

Skriver man bara information i den engelska delen av välkomstbrevet kommer det brevet även publiceras på den svenska webben.

Har man skrivit både på svenska och på engelska så publiceras det svenska på svenska webben och det engelska på engelska webben.

Det här sköts per automatik och man behöver bara skriva in sin specifika information.

Det engelska brevets basinformation är det samma som står i det svenska. Det är inte information direkt riktat till internationella studenter utan generell information. Det finns en rad som gäller internationella studenter och det gäller hur de får sin inloggning till portalen. I övrigt är det samma information både på svenska och på engelska.

I listan med brev kan det se ut så här med både svenska och engelska brev.

Det här kommer att bli klart inom närmaste veckorna på webben. (under v. 49 driftsätts det) men man kan ändå lägga in det i Atlas redan nu så är det klart då breven för vt16 publiceras.

In english

If you want to write the welcome only in English, you can do so.

You can write the information in the English part of the welcome letter in Atlas. Then it will be posted on the Swedish web together with the Swedish letters as well as on the English web.

If you write in both the Swedish and in the English part of the welcomletter, the Swedish version will be published on the Swedish web and the English version on the English Web.

This is handled automatically and you can just enter your specific information in the language you want.

The basic information in the English letter's is the same as is in the Swedish. There is one sentence that is directed to international students and that is about the way they get their login to the portal (Studentportalen). Otherwise it is the same information in both Swedish and English.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu