Tidsplan och arbetgång

Spara favorit

Information som skall läggas in i utbildningsdatabasen gällande utbildningsutbud som riktas till internationella studenter är dels fristående kurser som erbjuds till utbytesstudenter samt 1 - 3 åriga program som erbjuds till 3:e landsstudenter, EU-studenter eller utbytesstudenter.

Särskilda antagningsomgången på www.universityadmissions.se 

alternativen blir anmälningsbara
- för en hösttermin den 15 oktober
- för en vårtermin den 1 juni
arbetet i databasen ska vara klart i tid inför att alternativen öppnas.

Se "tidsplan och arbetsordning" och lathundar nedan för hantering av detta i Atlas.

Tidsplan och arbetsgång för internationella utbudetLyssna

Lathund, inmatning av utbudet för internationella studenter i AtlasLyssna

Märkning av tillfällen för internationella sökandenLyssna