Handbok Atlas

Spara favorit 2 jul juli 2019

På den här sidan samlas olika rutinbeskrivningar och lathundar för att underlätta arbetet med Atlas.

Introduktion

Introduktion användare i AtlasLyssna

Signering

Lathund för signering av kursplaner och utbildningsplaner.
Signering som Granskare 1Lyssna
Signering som Granskare 7Lyssna

Certifikat för signering

Certifikat laddas ner automatiskt till din dator då du har fått behörighet för signering. Skulle den automatiska nedladdningen inte ha fungerat, du ser inte ditt certifikat då du ska signera, kontakta helpdesk@miun.se.

Katalogarbete, kortinfo

Kort lathund för arbete med utbudet i AtlasLyssna

Outlook

Ställ in regel i Outlook för meddelandehanteringLyssna

Förkunskapskrav

Hantering av förkunskapskrav i Atlas och exempel på hur det ska skrivas och göras hittar du i det här dokumentet, Behorighetshantering_i_AtlasLyssna

Lista med områdesbehörigheter och dess koder Omradesbehorigheter_Gy11.pdfLyssna

 

Kursplan, utbildningsplan och "paketplan"

Kursplan, grund- och avancerad nivå

Ny kursplan

Deadlines för ny kursplan
Grunddata (GD) ska vara godkänt av avdelningen, 1 oktober
Grunddata (GD) ska vara godkänt av fakulteten, 15 januari
(inför nästkommande läsår)

DATUM OVAN FÖR GD GÄLLER ENDAST FRISTÅENDE KURSER SOM SKA ERBJUDAS PÅ ANTAGNING.SE.

Kursplanen skall vara komplett och signerad 

 • sommarkurs, 1 februari
 • höstterminskurs, 1 april 
 • vårterminskurs, 1 oktober


Revidera kursplan

Revidering av kursplan klar senast

 • sommarkurs 1 februari
 • höstterminskurs 1 april
 • vårterminskurs 1 oktober

Revidering av litteratur och examination i kursplan klar senast

 • sommarkurs 1 april
 • höstterminskurs 1 juni
 • vårterminskurs 1 december

 
Formulär kan användas då man tar fram en ny kursplan eller reviderar en befintlig.

Utbildningsplan

Ny eller reviderad utbildningsplan

Deadline för ny och reviderad utbildningsplan är enl. nedan, signerad, beslutad och klar:

 • 1 april för start hösttermin 
 • 1 oktober för start vårtermin 


Formuläret kan användas då man tar fram en ny utbildningsplan eller reviderar en befintlig.

Kurspaketplan

Paketplaner är en teknisk lösning för att kunna sätta samman ett antal kurser i syfte att erbjuda studenter en färdig/rekommenderad kursgång.

Det skapas ingen pdf eller något publikt juridiskt dokument utan det är endast till för att skapa "basen" för ett kurspaket, dvs koppla samman ingående kurser och kurstillfällen.

Kursplan på forskarnivå

Formulär för kursplan på forskarnivåLyssna

Formulär för kursplan på_fosrkarnivå_ENGLyssna

Tillfällesinformation

Kurstillfällen

Skapa nytt kurstillfälleLyssna

Fältbeskrivning kurstillfälleLyssna

Formulär kurstillfälleLyssna
(lämnas ifyllt till inrapportör vid avdelningen för inmatning i Atlas)

Programtillfällen

Skapa nytt programtillfälleLyssna

Fältbeskrivning för programtillfälleLyssna

Formulär programtillfälleLyssna
(lämnas ifyllt till inrapportör vid avdelningen för inmatning i Atlas)

Pakettillfällen

Skapa nytt pakettillfälleLyssna

Fältbeskrivning pakettillfälleLyssna

Formulär pakettillfälleLyssna
(lämnas ifyllt till inrapportör vid avdelning för inmatning i Atlas)

Webbtexter, kurs och program

Texter för webb

Här hittar du instruktioner för hur du praktiskt matar in information till webb.

I Atlas finns en teckenbegränsning på de olika webbtexterna.

Teckenbegränsning

Program

Sammanlagt max 6 000 tecken

 • Ingress, 600 tecken (viktig, sammanfattar det kärnfulla i utbildningen). 
 • Brödtext, arbetslivskontakt, efter utbildningen, 3 000 - 5 000 tecken
 • Kursruta, 300 - 1 000 tecken 

Ämne

 • ingress, max 500 tecken
 • brödtext, max 2500 tecken

Kurs och kurspaket

Kom ihåg att på breddkurser skriva det inledningsvis i texten.

 • brödtext, max 600 tecken
 • information om sammankomster, max 600 tecken

Internationella utbudet

Tidsplan och arbetgång

Information som skall läggas in i utbildningsdatabasen gällande utbildningsutbud som riktas till internationella studenter är dels fristående kurser som erbjuds till utbytesstudenter samt 1 - 3 åriga program som erbjuds till 3:e landsstudenter, EU-studenter eller utbytesstudenter.

Särskilda antagningsomgången på www.universityadmissions.se 
utbudet blir anmälningsbart
- för en hösttermin den 15 oktober
- för en vårtermin den 1 juni
arbetet i databasen ska vara klart i tid inför att alternativen öppnas.

Utbudet för avtalsstudenter 
har samma tidsplan som ordinarie utbud
utbudet  blir anmälningsbart
- 15 september för vårtermin
- 15 mars för hösttermin

Se "tidsplan och arbetsordning" och lathundar nedan för hantering av detta i Atlas.

Tidsplan och arbetsgång för internationella utbudetLyssna

Lathund, inmatning av utbudet för internationella studenter i AtlasLyssna

Märkning av tillfällen för internationella sökandenLyssna

Välkomstbrev

Mallar och tidsplan för välkomstbrev

Instruktion välkomstbrev i AtlasLyssna

Film - välkomstbrev (04:25 min)

Tidsplan välkomstbrev sommaren 2018Lyssna

Tidsplan välkomstbrev hösten 2018Lyssna

Formulär/Mall kurs svLyssna

Formulär/Mall paket svLyssna

Formulär/Mall programLyssna

Mall Välkomstbrev engLyssna

4
16