Datum för etablering och publicering av utbildningsutbud

Spara favorit

Tidigare har utbudsprocessen styrts av katalogens tryckdatum. Från och med läsåret 2014/2015 trycks ingen katalog och det har därför identifierats andra delar som styr processen och sätter deadlines för när utbudet ska vara etablerat och klarat i Atlas för publicering.

Internationella utbudet med start
-          hösttermin, klart den 1 oktober
-          vårtermin, klart den 1 maj

Ordinarie utbud för kommande läsår, (ett läsår avser i detta fall sommar, hösttermin och vårtermin)
-          etablerat och klart i Atlas 1 november

För mer detaljer se beslut dnr MIUN 2013/1316