Byte av server, flytt av Atlas

Spara favorit 14 apr april 2015

Den 16 april planeras en flytt av Atlas till ny server. Det innebär att Atlas kommer vara stängd under den tiden.

Atlas kommer att vara stängd den 16 april kl 08.00-13.00 pga att systemet ska flyttas till ny server. Detta för att bland annat minska problemen vi haft med att systemet gått ner.

Det kommer inte vara möjligt att jobba i Atlas under den perioden.

På webben kan man fortfarande ta del av utbildningsinformationen som ligger på utbildningswebben, kurser och program.

Kursplaner och utbildningsplaner kommer inte vara möjliga att se under tiden det är stängt.

Efter flytten kommer det fungera som vanligt med inlogg och ev. direktlänkar ni som användare sparat.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu