Problem med signering i Internet Explorer 10

Spara favorit

Det är problem att signera planer i Atlas via Internet Explorer 10 eller högre.

Pdf-filerna går inte att öppna. Det står att det är fel på filen. Du rekommenderas att använda Google Chrome eller Mozilla så länge. I och med att det nya gränssnittet driftsätts så kommer problemet att vara löst. Då ska det åter vara möjligt att använda IE 10 eller högre.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu