Atlas - Utbildningsdatabas

Spara favorit 12 jun juni 2019

Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb. Atlas är även en del av produktionsplaneringsprocessen.

OBS! Använd Firefox om Chrome krånglar då du arbetar i Atlas.

Logga in

Användarnamn: din e-postadress
Lösenord: ditt vanliga lösenord 
Vid problem med inloggning kontakta Maud Albertsson, tel. 010-142 87 99

Blankett för behörighetLyssna

Atlas hanterar bland annat följande
- Kursplaner på grund- och avancerad nivå
- Kursplaner på forskarnivå
- Kurspaket
- Kurs-, paket- och programtillfällen
- Kurs-, program- och paketinformation för publicering på webb
- Välkomstbrev
- Export av information till vår centrala utbildningswebb, svenska och engelska
- Export av information till Ladok
- Export av kurstillfällen till produktionsplaneringsprocessen

Atlas togs i drift hösten 2005. Kurs- och utbildningsplaner innan dess finns för Fakulteten för humanvetenskap på respektive ansvarig avdelning och för Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier finns informationen vid fakultetskansliet www.miun.se/nmt.

Läsår 20/21

Sommar -20
v. 24 - 35, (8/6 - 30/8)

Ht -20
v. 36 - 2, (31/8 - 17/1)

Vt -21
v. 3 - 22, (18/1 -6/6)

Läsår 19/20

Sommar -19 
v 24 - 35, (10/6 - 1/9)

Ht -19
v. 36 - 3, (2/9 - 19/1)

Vt -20
v. 4 - 23, (20/1 - 7/6)

Utbudsarbete och korrekturläsning

För att se utbildningar/utbildningslistor/välkomstbrev på korrwebben måste du logga in. Inloggningen hittar du längst upp till höger i sidan när du kommer till korrwebben.

Bra att veta i utbudsarbetetLyssna

Arbetsgång internationella utbudetLyssna

Riktlinjer utbildningstext

Instruktioner för korrekturläsning av utbudetLyssna

Länk till korrwebben

Material för stöd i arbetet med välkomstbrev

Tidsplan
Breven ska vara uppdaterade och publiceras på webben följande datum:
Sommarkurser: 24 april (antagningsbesked 29 april)
Höstterminen: 28 juni (antagningsbesked 11 juli)

Underlätta studiestarten med välkomstbrevLyssna

Film -  välkomstbrev i Atlas

Instruktion/Lathund välkomstbrev i AtlasLyssna

- Mall/formulär, kursLyssna
- Mall formulär kurspaketLyssna
- Mall/formulär programLyssna
- Mall Välkomstbrev engLyssna 

Bra att veta!

Beslut om läsårets förläggning  

Tidsplan för arbete med MIUNs utbildningsinformation!
Uppdaterad 2018-07-13 
Länk till excel-fil

Broschyr
Kort information om databasen.
Bra att veta om Atlas!Lyssna

Testmiljö, inlogg!
Logga in i test-Atlas

Kontakt

atlas@miun.se

Systemansvarig
Maud Albertsson 

Support och backup mm.
Kersti Holmin 

Teknik, it-drift
helpdesk@miun.se 

Ansvarig webben
Lena E Burman, KOM utbildningswebben
Bengt Nilsson, KOM webbansvarig

Antagnings- och NyA-ansvarig
Cathrin Björne - produktionsansvarig 

Ladokansvarig
Erna Österlund 

Systemägare
Agneta Sundvisson