Studieadministration

Spara favorit 23 mar mars 2018

Här hittar du information och vägledning inom området studieadministration, inklusive studieadministrativa rådets hemsida.

Avdelningen för studieadministration, STUA, ansvarar för områdena examen, ladok och utbildningsdatabasen medan Student- och universitetsservice SUSS svarar för schema och tentamenssamordning.

Styrdokument och regler för studieadministrativa området finns under menyvalet Styrdokument.

Databaser

Atlas - Utbildningsdatabas

Med hjälp av Atlas kan vi uppfylla de nationella krav som ställs på alla högskolor och universitet för användning av det nationella anmälnings- och antagningssystemet (NyA). Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat sätt presentera vårt utbildningsutbud på webb.

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Medarbetare, möte

Ladok

Ladok är ett studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitetet.

Kalender på iPad

Schema

Här kan du söka ut kurs-, program-, lokal- och personalschema. Hitta schemaunderlag, schemarutiner och malldokument som kan användas i samband med schemaläggning, samt viktiga datum.

Tentamenssamordning

Kontakta tentamenssamordningen.

Medarbetare

Verksamhetsområden och basuppdrag

En beskrivning av våra verksamhetsområden och uppdrag.