Miun-kortet

Spara favorit 3 jun juni 2019

Miun-kortet är ett multifunktionskort för studenter och anställda på Mittuniversitetet.

Funktioner på Miun-kortet

 

Universitets-ID

Ett giltigt Miun-kort gäller som intern ID-handling för anställda vid Mittuniversitetet samt bekräftar att du har en giltig tillgång till universitetets lokaler, funktioner och tjänster.

Passerkort

Miun-kortet fungerar som ditt passerkort och ger dig tillträde till de lokaler du ska ha tillgång till. Vilka bestäms av var du är anställd.

Legitimation på bibliotek och vid tentamen

Miun-kortet kan användas som giltig legitimation vid lån över disk på Mittuniversitetet (streckkod på baksida). Gäller även som giltig legitimation vid tentamen. 

Beställa ett Miun-kort

För att kunna beställa ditt Miun-kort måste du vara anställd eller ha ett uppdrag som knyter dig till verksamheten.

Så här gör du:

OBS – Du loggar in med ditt portal-konto.

  • Logga in på studentportalen med ditt användar-konto.
  • "Miun-kortet" finns i menynlisten upptill under "Mitt Konto" (ditt namn).
  • Välj sedan "Beställa Miun-kortet"
  • Godkänn regler och villkor för Miun-kortet
  • Välj din egen PIN-kod
  • Fotografera dig i närmaste servicestation och hämta ditt Miun-kort mot uppvisande av legitimation i vald servicecenter
  • Du kan också beställa ditt Miun-kort samt ta foto direkt i servicestationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Skulle något av detta inte fungera så kontaktar du servicecenter på din campusort.

Om du inte har ett användarkonto som fungerar i Studentportalen kan du inte heller beställa ditt Miun-kort.

Uppdatering av Miun-kort
Som student skall du uppdatera ditt kort i samband med varje påbörjad termin.

Som anställd skall du uppdatera ditt kort innna kortets giltighetsdatum passerat.

Uppdatering av kort görs enklast i Servicestationen för Miun-kort som du hittar i anslutning till våra Servicecenter vid respektive Campusort.

Logga in på Studentportalen

Externa personer

Extern personal, konsulter m.fl. som har ett uppdrag till verksamheten men inte har något användarkonto kontaktar vaktmästeriet för aktuell campusort för att få ett "Campus Card" som blir användarens passerkort. Fyll i en beställning för Campus Card och skriv ut. Den ska medtagas till vaktmästeri för utlämnande av kort.

Beställning av Campus CardLyssna

Uppdatera ett Miun-kort

Miun-kortet baseras på din anställning eller ditt förordnande och giltighetstiden på framsidan av kortet visar hur länge det är giltigt.

Som tillsvidareanställd har du en giltighetstid på två år i taget. Har du en tidsbegränsad anställning får du giltighetstid i förhållande till detta. När du får ett nytt förordnande kan du själv uppdatera ditt kort i närmaste servicestation.

Passerfunktionen är kopplad till giltighetstiden på kortet. Har den gått ut måste du uppdatera kortet för att få nytt tillträde. Du kan uppdatera/förlänga ditt kort i servicestationen.