Parkering

Spara favorit 28 feb februari 2019
Bilar parkering

Sedan den 1 april 2017 är parkering vid Mittuniversitetets campus avgiftsbelagd även för personal.

Parkeringsplatserna är desamma som före införandet av parkeringsavgift. Respektive hyresvärd samt Sundsvalls kommun ansvarar för att erbjuda parkering. Betalning sker enligt anvisningar från respektive "parkeringsägare".

Campus Sundsvall

Sundsvalls kommun erbjuder parkering vid Himlabadet, Folkets park, Åkroken västra (Västermalm), "SCA-parkeringen" efter Sidsjövägen samt Förrådet 4 och 6. Parkeringen betalas med mobilappen Parkster.

Mer information – finns på kommunens webbsida

Drakstaden driver på fastighetsägaren Hemfosas uppdrag parkeringarna inne på Åkroken. Betalning sker via SMS eller mobilapp. Information om hur du löser en månadsbiljett för platserna inne på Åkroken  kommer att framgå på informationsskyltarna i anslutning till parkeringsplatserna (biljetten kommer kunna köpas i appen).

Mer information – betalning och priserLyssna

Campus Östersund

Hyresvärden A4 Campus AB erbjuder parkering på campus. De har upphandlat administrationen via ePARK och betalning sker via webben eller deras mobilapp. För att kunna teckna dig för ett parkeringstillstånd behöver du kvittera ut en kod hos Servicecenter i hus G.

Du kan köpa parkeringstillstånd som gäller tre eller sex månader framåt från den dag du köper det. Kom ihåg att lägga in och aktivera bilens registreringsnummer när du köpt ditt tillstånd. Det räcker alltså inte med att betala tillståndet utan det måste aktiveras i appen när du lägger in det. Om du byter registreringsnummer (om du har en annan bil) så måste det gamla numret avaktiveras och det nya aktiveras. 

Information från ePARKLyssna

Priser för parkeringstillstånd:

Tre månader

  • Med motorvärmare 750 kr, gäller på förhyrda platser inom campus (dvs. samtliga rödmarkerade områden på zonkartan i information från ePark ovan).
  • Utan motorvärmare 450 kr, innebär att du endast får parkera på platser utan motorvärmarstolpe (begränsat antal platser ovanför hus Q).

Sex månader

  • Med motorvärmare 900 kr, gäller på förhyrda platser inom campus (dvs. samtliga rödmarkerade områden på zonkartan i information från ePark ovan).
  • Utan motorvärmare 750 kr, innebär att du endast får parkera på platser utan motorvärmarstolpe (begränsat antal platser ovanför hus Q).

Besöksparkering

Besöksparkeringarna kostar 4 kr/timme (minimiavgift 10 kr), 20 kr heldag.

Parkeringskarta Campus Östersund (platser markerade med blått är besöksparkering)

Parkeringen betalas med mobilappen Parkster eller via  e-faktura (ingen faktureringsavgift) eller pappersfaktura (faktureringsavgift).