Parkering

Spara favorit Skriv ut 30 mar mars 2017
Bilar parkering

Från och med den 1 april 2017 är parkering vid Mittuniversitetets campus avgiftsbelagd även för personal. Undantaget är parkeringarna som Mittuniversitetet hyr av Hemfosa inne på Åkroken där gäller fri personalparkering enligt de gamla reglerna fram till den 1 maj då parkeringsavgift införs även där.

Parkeringsplatserna är desamma som före införandet av parkeringsavgift. Respektive hyresvärd samt Sundsvalls kommun ansvarar för att erbjuda parkering. Betalning sker enligt anvisningar från respektive "parkeringsägare".

Campus Sundsvall

Sundsvalls kommun erbjuder parkering vid Himlabadet, Folkets park, Åkroken västra (Västermalm), "SCA-parkeringen" efter Sidsjövägen samt Förrådet 4 och 6. Parkeringen betalas med mobilappen Parkster.

Mer information – karta och priserLyssna

Drakstaden driver på fastighetsägaren Hemfosas uppdrag parkeringarna inne på Åkroken. Betalning sker via SMS eller mobilapp. Dessa platser blir avgiftsbelagda först den 1 maj på grund av att Drakstaden inte hinner lösa det praktiska med skyltar osv. innan dess. Detta innebär att anställda fortsatt kan parkera här gratis under april månad på befintliga tillstånd (lapp/klistermärke i rutan). Däremot så gäller motorvärmartillstånden som tidigare endast till 31 mars. 

Information om hur du löser en månadsbiljett för platserna inne på Åkroken  kommer att framgå på informationsskyltarna i anslutning till parkeringsplatserna (biljetten kommer kunna köpas i appen).

Mer information – betalning och priserLyssna

Campus Östersund

Hyresvärden A4 Campus AB erbjuder parkering på campus. De har upphandlat administrationen via ePARK och betalning sker via webben eller deras mobilapp.

Information från ePARKLyssna

Priser för parkeringstillstånd:

  • April–juni med motorvärmare 750 kr, gäller på förhyrda platser inom campus (dvs. samtliga rödmarkerade områden på zonkartan i information från ePark ovan).
  • April–juni utan motorvärmare  450 kr, innebär att du endast får parkera på platser utan motorvärmarstolpe (begränsat antal platser ovanför hus Q).

Från juni finns möjlighet att köpa tre eller sex månader

Tre månader

  • Med motorvärmare 750 kr, gäller på förhyrda platser inom campus (dvs. samtliga rödmarkerade områden på zonkartan i information från ePark ovan).
  • Utan motorvärmare 450 kr, innebär att du endast får parkera på platser utan motorvärmarstolpe (begränsat antal platser ovanför hus Q).

Sex månader

  • Med motorvärmare 900 kr, gäller på förhyrda platser inom campus (dvs. samtliga rödmarkerade områden på zonkartan i information från ePark ovan).
  • Utan motorvärmare 750 kr, innebär att du endast får parkera på platser utan motorvärmarstolpe (begränsat antal platser ovanför hus Q).

Besöksparkering

Besöksparkeringarna kostar 4 kr/timme, 20 kr heldag.
Parkeringskarta Campus Östersund (platser markerade med blått är besöksparkering)

Parkeringen betalas med mobilappen Parkster eller via  e-faktura (ingen faktureringsavgift) eller pappersfaktura (faktureringsavgift).