Hur gör jag när jag behöver beställa en ny telefon?

Spara favorit

I samband med nyanställning av personal så beställer närmaste chef telefon i beställningswebben. För den som redan är anställd och av något skäl behöver en ny telefon så beställer närmaste chef även den via Beställningswebben. Den gamla telefonen ska lämnas till Servicecenter i samband med att den nya hämtas ut. Det tar ca 10 arbetsdagar att få ny telefon.