Har mobiltelefonen några spärrar; begränsningar i var man kan ringa och vilka tjänster man kan använda?

Spara favorit

Mobiltelefonen är spärrad för utlandssamtal, men efter beslut av närmaste chef kan man få sin telefon öppnad för utlandssamtal genom att kontakta Servicecenter. Servicecenter kan vid behov tillfälligt öppna telefonen för utlandssamtal. Närmaste chef avgör om du har behov av en permanent utlandsöppen telefon och meddelar i så fall detta beslut till Servicecenter.

Även så kallade premium numbers, dvs. betalnummer är spärrade. Det innebär att det inte går att ringa telefonnummer som börjar med riktnummer 071, 099, 0939, 0944, 0900 och 900, med undantag för nummerserien 071-90000100000 – 071- 90000599999. Det går heller inte att få innehållstjänsten levererad vid beställning av innehåll via SMS/MMS sänt till 72xxx nummer eller wrap. Sedan den 1 januari ingår även nummerserien 118xxx i betalsamtalsspärren, med undantag på 118400 som är en tjänst för funktionshindrade.