Telefoni

Spara favorit 3 jun juni 2019

Här hittar du vanliga frågor och svar samt guider för fast telefoni och mobiler.

Beställning eller felanmälan

Vill du felanmäla eller beställa en servicetjänst kopplat till telefonin eller växelsystemet kontaktar du Servicecenter.

E-post: kontakt@miun.se
Telefon: 010-142 8000 val 4
Besök: mån-fre kl.08:00-16:00
Hus N på Campus Sundsvall
Hus G på Campus Östersund

Lathundar och guider

Fast telefoni och konferenstelefon

Här hittar du manualer och lathundar för fast telefoni och konferenstelefon.

Guider och faq om telefoni

På denna sida kan du som anställd läsa om vad som gäller i frågor om universitetets telefoni inkluderat växelsystemet Touch Point, mobiltelefoner, läsplattor mobilabonnemang, konferenstelefon och Skype.

Mobil telefoni

Här hittar du kom igång-guider för mobiltelefonerna Samsung Galaxy och Sony Xperia. Se även de vanligaste frågor och svar om mobil.

Mobil

Vilka telefoner kan man beställa?

Den telefonmodell som erbjuds är den som vi för tillfället har som standardmodell enligt befintligt hyresavtal (24mån) med Telia. För information om aktuellt lager kontakta Servicecenter.

Hur gör jag när jag behöver beställa en ny telefon?

I samband med nyanställning av personal så beställer närmaste chef telefon i beställningswebben. För den som redan är anställd och av något skäl behöver en ny telefon så beställer närmaste chef även den via Beställningswebben. Den gamla telefonen ska lämnas till Servicecenter i samband med att den nya hämtas ut. Det tar ca 10 arbetsdagar att få ny telefon.

Lånetelefon

Servicecenter har mobiltelefoner för utlåning till tillfälligt anställd personal, praktikanter, studentarbeten och liknande.

Följande rutiner gäller för utlåning av mobiltelefon:

Telefon beställs av avdelningschef som meddelar Servicecenter via kontakt@miun.se eller via telefon 010-142 8000 val 4.

  1. Personen som ska använda telefonen ska först ha fått godkännande av sin chef och godkännnadet skall också kommit Servicecenter tillhanda.
  2. Servicecenter lämnar ut telefon och laddare och registrerar på lista vem som har lånat en telefon.
  3. Efter lånetidens slut ska telefon och laddare återlämnas till Servicecenter.

Vad gör jag om jag förlorat min telefon?

Du som användare ska göra en förlust/stöldanmälan till Servicecenter och få information om hur ärendet tas vidare.

Skype för företag (Lync)

Vad är Skype för företag (Lync)?

Skype för företag är ett enkelt kommunikationsverktyg du som anställd kan använda för att ringa och ta emot samtal, hålla chattkonversationer samt telefon- och videokonferenser. Verktyget är integrerat med din Outlook och Touchpoint där inställningen är att Outlook styr din närvarostatus. Det innebär att om du har ett möte inlagt i din Outlookkalender så visar såväl Skype och Touchpoint att du är upptagen.

Lathundar och guider.

Telefonmöte via konferenstelefon

Telefonmöte

Med de konferenstelefoner som finns runtom på Mittuniversitetet i olika konferensrum kan du själv koppla upp ett telefonmöte till en annan konferenstelefon inom universitetet såväl som till fast telefon och mobiltelefon. Det är möjligt att själv koppla in upp till 3 nummer via konferenstelefonen. Om fler än fyra telefoner ska delta vid mötet så måste du beställa ett telefonmöte via Servicecenter på tel (010-142) 8000 val 4. Du får då en kod som deltagarna i mötet ska ringa in på, koderna återanvänds så du måste ”kvittera” ut en kod från Servicecenter för varje nytt telefonmöte.

Engelsk manual för konferenstelefonerna samt lathund på både svenska och engelska finns under Guider.

Det är numera också möjligt att använda Skype för företag som ett enkelt verktyg för telefonmöten. Läs mer om Skype.

Touchpoint

Vad är Touchpoint?

Touchpoint är namnet på universitetets växellösning. Till den finns en app (Telia Touchpoint Plus) som gör att vi enklare kan kommunicera internt med vår telefoni. Med hjälp av Touchpoint-appen kan man själv koppla samtal till annan användare och sätta närvarostatus för sitt 010-nummer (koda telefonen när man inte är anträffbar). Synkronisering finns från kalender i Outlook.

Utlandssamtal

Ringa utlandssamtal

I Mittuniversitetets telefonin är alla telefoner som grundinställning stängda för utgående samtal till utlandet (se Regler för Mittuniversitetets arbetsredskap i högra menyn). Servicecenter kan tillfälligt öppna din telefon för utlandssamtal, med tillfälligt menas såväl enstaka samtal som ett kortvarigt behov under några dagar. Alla inkommande samtal kan du ta emot oberoende av vilket land de kommer ifrån.

Det är din avdelningschef/motsvarande som avgör om du som medarbetare har behov av en permanent utlandsöppen telefon och som i så fall ska meddela detta till Servicecenter via e-post till kontakt@miun.se.

När du är utomlands kommer du att kunna använda och ringa med telefonen. i Mittuniversitetets "flatrate-abonnemang" ingår utlandssamtal från länder i Norden och Baltikum, men övriga länder i världen ingår inte i abonnemanget. Det betyder att minuttaxa tillkommer för utlandssamtal från alla länder utom de i Norden och Baltikum. Tänk på att det även kan bli stora kostnader för datatrafik. Kostnaden för utlandssamtal och andra tilläggstjänster som kommer på separat faktura belastas avdelningen där användaren är anställd. Dessa fakturor kommer därmed att granskas och konteras av innehavaren av abonnemanget.

Faxar

Använda Fax

Det finns totalt två stycken faxar på Mittuinversitetet, en på varje ort.

Servicecenter Sundsvall: 010-142 8510
Servicecenter Östersund: 010-142 8004

99
9