Hur ansluter jag till server?

Spara favorit

 

  1. Gå till Skrivbordet
  2. Klicka på och välj Anslut till server  3. Skriv in sökvägen i fältet Serveradress: smb://personal.mh.se/mappar och klicka på Anslut  4. Gå vidare till din avdelning  5. Nu har du anslutit till gemensamma mappar.

    Tipps!
    Spara anslutning som Favoritservrar. Klicka på tecknet