Lösenordspolicy

Spara favorit

Lösenordet kan bytas när som helst men skall av säkerhetsskäl bytas med max 90 dagars mellanrum. Användaren kommer att informeras om när lösenordet behöver bytas.

Vid ändring av lösenord måste följande krav uppfyllas:
Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt.
De första 8 tecken ska innehålla minst två tecken från tre av följande fyra teckengrupper.

  • Engelska versaler (A-Z)
  • Engelska gemener (a-z)
  • Siffror (0-9)
  • Specialtecken (ex % # $ - , . /)

Lösenordet får inte

  • Innehålla ditt eget förnamn, efternamn eller användarnamn. Vara samma som något av dina senaste 24 lösenord


Lösenordet bör inte

  • Innehålla namn, hemort, kurs, telefonnummer eller annan personlig, lättillgänglig information
  • Innehålla ord som kan hittas i ordbok
  • Innehålla svenska tecken (é, å, ä, ö)