Kryptera e-post

Spara favorit 3 jun juni 2019

Den här guiden beskriver hur du krypterar en e-post och även hur mottagaren tar del av ett krypterat e-postmeddelande.

1. Exempel på krypterat e-brev 
Skriv #kryptera i ämnes/subject raden.
Skriv sedan ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor som vanligt.

2. Nedan är ett exempel hur det kan se ut för mottagaren av krypterat e-brev.
Följ i e-brevet bifogad beskrivning.

3. Information till den som öppnar filen, fortsätt följa instruktionen.

4. För personal inom Miun använd alternativ 1 nedan ”Logga in”, gå till steg 8.
För personer utanför Miun och som inte har ett Office365-konto, använd ”Använd ett engångslösenord”.

5. Mottagaren får ett nytt e-brev innehållande ett engångslösenord för att låsa upp det krypterade e-brevet.

6. Ange engångslösen och klicka på ”Fortsätt”

7. Krypterat e-brev visas

8. För Miun-personal välj ”jobb- eller skolkonto” och logga in med ditt vanliga login

9. Krypterat e-brev visas