Microsoft Imagine

Spara favorit 18 mar mars 2019

Vad är Microsoft Imagine och hur får vi nyttja det?

IT-avdelningen har för hela Mittuniversitetets räkning tecknat ett avtal med Microsoft om Imagine. I korthet innebär detta att samtliga studenter och anställda vid Mittuniversitetet kan prova ett antal av Microsoftprogramvaror utan kostnad, under särskilda villkor. En av förutsättningarna är att de används i testsyfte eller för icke kommersiellt bruk.
Studenter och personal som tillhör IKS, EKS eller DSV har tillgång till Premium och ger rätten att använda fler programvaror.
Fullständiga villkor finns beskrivna i Usage guidelines för Imagine. Läs dessa villkor noga för att se om du/din användning kvalificerar för rätten att nyttja programvaror från Imagine.

Imagines nerladdningstjänst ligger helt utanför Mittuniversitetet, så IT-avdelningen kan inte tillhandahålla någon support för den tekniska lösningen. Här finner du mer hjälp för Imagine.

För att logga in, klicka på Sign in/Logga in uppe till höger på sidan. Logga in med användarnamn och lösenord, se nedan. Personal loggar in med sina inloggningsuppgifter för sina personalkontot. Studenter loggar in inloggningsuppgifterna för Studentportalen.

Gå till Imagines webbsida för att logga in.