Programvaror

Spara favorit 3 jun juni 2019

Här kan du läsa guider och om hur du beställer programvaror och licenser till din dator.

IT-funktionen inom avdelningen för infrastruktur, INFRA, har tecknat flera avtal avseende programvaror för anställda på Mittuniversitetet. Det är IT-funktionen som gör inköp av programvara på datorer som ägs av Mittuniversitetet.

Inköp och beställning av program

Önskar du beställa program utöver standardprogrammen vänder du dig till IT-funktionen inom INFRA. Även inköp av program från Mac App Store ska göras genom IT-funktionen, detta för att säkerställa korrekt licens-, avtals- och fakturahantering.

Vid beställning behöver vi veta nedanstående:

  • Produktnamn
  • Versionsnummer
  • Önskat språk
  • Namn på datorn där programvaran ska installeras
  • För Windows eller Mac
  • Namnet på den person som ska ha programvaran installerad
  • Verksamhetskonto som ska belastas vid eventuell kostnad

För mer information kan du kontakta helpdesk

Programvaror

Matlab

MATLAB är ett datorprogram och programspråk från företaget MathWorks som främst används för matematiska och tekniska beräkningar.

Microsoft

Här hittar du guider

SPSS Statistics

Mittuniversitetet har ett campusavtal som innebär att universitetet har rätt att installera SPSS Statistics på universitetsägda datorer, både på publika- och personaldatorer.

TorTalk

Ladda ner talsyntesen Tor Talk och läs med öronen.