Servicetjänster

Spara favorit 18 jan januari 2018

Här hittar du information om de tjänster som Mittuniversitet erbjuder.

Felanmälan och uppstartshjälp i lokaler

Gruppen för teknisk support inom CAMP jobbar med att skapa trygghet med teknik i undervisningslokaler, konferensrum och grupprum, så väl genom support som genom förebyggande arbete för att säkerställa att tekniken fungerar.

Uppkopplade enheter

IT och telefoni

Här hittar du guider och information som hjälper dig med problem som rör e-post, telefoni, inloggning, internetuppkoppling m.m.

Bilar parkering

Parkering

Sedan den 1 april 2017 är parkering vid Mittuniversitetets campus avgiftsbelagd även för personal.

Rumsskyltar

Här kan du skapa din egen namnskylt. På grund av formulärets teckenbegränsning får ett fåtal namn inte plats. Om det gäller ditt namn, kontakta vaktmästeriet, så hjälper de dig att ta fram en mall manuellt.

Servicecenter i Östersund

Servicecenter

MIUN-kortet/passerkortet, köpa profilprodukter, lämna felanmälan, komma igång med telefon är några av de saker som vi kan hjälpa dig med på Servicecenter.

Medarbetare IT

Serviceportalen

Via Serviceportalen kommer du som anställd i kontakt med flera av universitetets servicefunktioner som finns till som stöd för dig till exempel Vaktmästeriet, Biblioteket, IT-helpdesk och Servicecenter.

Språkservice – översättning och språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anlita för övriga uppdrag.

Upphandling

Upphandling och inköp är en del av universitetsledningens kansli och vi handlägger Mittuniversitets upphandlingar av varor och tjänster.

Vaktmästeriet i Östersund

Vaktmästeri

Vaktmästerierna svarar för posthantering, flytthjälp, kopiering, kontorsmateriel, nycklar & lås, larm i lokaler & korridorer, återvinning samt drift och underhåll av AV-utrustning i lärosalar.