Handling/e-post: Underlag, frågor och svar om, och olika versioner av ett styrdokument som sedan beslutas av behörig funktion ( t ex rektor/dekan/ordförande)

Spara favorit

Extern eller intern?  Intern

Allmän handling baserat på sakinnehåll?  Ja, när beslutet har fattats

Kan den gallras? Ja, vid inaktualitet, dvs när beslutet har fattats.

Vad gör du?  Beslutet med bilagt styrdokument diarieförs och bevaras. E-post med tidigare versioner bilagda gallras vid inaktualitet. Synpunkter som kan vara värdefulla till nästa revidering sparas ner i mapp och bevaras så länge de behövs för vidare arbete och gallras därefter.