Handling/e-post: Fråga från lärare till administratör om vilka studenter som har registrerat sig på kursen

Spara favorit

Extern eller intern?  Intern.

Allmän handling baserat på sakinnehåll?  Nej

Vad gör du?  Rensar bort mejlet ur in- och utkorg när frågan är besvarad.