2.1 Ej allmän handling – rensas

Spara favorit

Externa meddelanden med privat innehåll är inte allmän handling: Exempel:

  • lunchförfrågningar
  • fackliga förtroendeuppdrag
  • andra föreningar vid MIUN (konstklubben, idrottsföreningar)

För e-postmeddelanden under 2.1 (externt och inte allmän handling) är det GDPR som styr hur länge du får ha ett meddelande. Dvs. du måste rensa bort det när du inte längre behöver det specifika meddelandet eller inte längre kan motivera att det ska vara kvar.