1.1 Ej allmän handling – rensas

Spara favorit

Exempel utom tjänsten som inte är allmän handling:

  • rent privata meddelanden
  • fackliga förtroendeuppdrag
  • andra föreningar vid MIUN (konstklubben, idrottsföreningar)
  • Insamlingar till jubilarer/avtackningar

Exempel inom tjänsten som inte är allmän handling:

  • Interna frågor och svar som inte tillhör något specifikt ärende (till och/eller från annan MIUN-anställd)
  • Mötesförfrågningar
  • Praktiska frågor och svar om kurser m.m.

För e-postmeddelanden under 1.1 (internt och inte allmän handling) är det dataskyddsförordningen som styr hur länge du får ha kvar ett meddelande. Dvs. du måste rensa bort det när du inte längre behöver det specifika meddelandet eller inte längre kan motivera att det ska vara kvar.