Avtal och informationstexter – exempel

Spara favorit 20 sep september 2018

Denna sida innehåller exempel på avtal och informationstexter som åskådliggör vad som behöver vara med och vad man ska tänka på vad gäller personuppgiftshantering för att tillgodose GDPR.

Ytterligare exempel kommer att läggas till, allt eftersom avtal och informationstexter blir klara.

Checklistor

Checklistor för innehåll i den information som enligt dataskyddsförordningen ska ges när personuppgifter samlas inLyssna

Vid fotografering/filmning