Kommunikationsfrågor

Spara favorit

Anna Ossung
Kommunikatör för utbildningar inom utbildningsvetenskap.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.