Grundutbildningsfrågor

Spara favorit

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Ann-Christine Jansson
Handläggare utbildning  
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Åsa Nyberg
Handläggare utbildning  
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Gunilla Lindgren
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Sanna Jansson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Åsa Nyberg
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Åsa Viklund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.