Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Spara favorit

Psykologi och socialt arbete

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Prefekt:
Francisco Esteves

Pro-prefekt:
Ulrika Danielsson

Vice-prefekt Socialt Arbete:
Charlotte Andoh-Appiah

Ämnesföreträdare Psykologi:
Ingrid Zakrisson

Ämnesföreträdare Socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor Psykologi):
Michaela Tjernberg

Studierektor (bemanningsfrågor Psykologi):
Anna Bjärtå

Studierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor Socialt arbete):
Anneli Mårtenson

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsfrågor programmet: Ulrika Danielsson
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves & Michaela Tjernberg

Socialt arbete
Socionomutbildning: Magnus Israelsson och Michaela Tjernberg

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Fakultetsadministratör Psykologi: Maria Görlin

Fakultetsadministratör Socialt arbete: Maria Sundberg