Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Ulla Näppä
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund (Sundsvall), Mikael Wassdahl (Östersund)

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Marie Häggström
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Specialistubildning distriktssköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Specialistutbildning psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Lars Lilja
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Malin Rising-Holmström