Kommunikationsfrågor

Spara favorit

Marlene Jonsson
Kommunikatör för civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjör inom automation, elektronik och energi, för utbildning till biomedicinsk analytiker samt för basåret.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.