Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Lars-Erik Rännar och David Sundström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund