Grundutbildningsfrågor

Spara favorit

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud. 

Mats Barthelsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal. 

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Gertrud Nord
Fakultetsadministratör
Studieadministration.