Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Institutionen för kemiteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvariga: Ida Svanedal och Christina Dahlström
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör
Programansvarig: Jan Pourian
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Processoperatör
Programansvariga: Olof Björkqvist och Gunilla Pettersson

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren