Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Olov Hemmingson (sociologi),
Ulrika Danielsson (psykologi)
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Elin Montelius
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Lasse Reinikainen (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Carina Ring

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Helena S Andersson
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund

Magister/masterprogram

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Per Sörlin
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterprogram i religionsvetenskap
Programansvarig: Jörgen Magnusson
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Gunilla Olofsdotter
Utbildningshandläggare: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Utbildningshandläggare: Carina Ring , Lena Jörgensen

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Genusvetenskap
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren
Studierektor: Karin Jarnkvist, Linda Kvarnlöf 

Historia
Ämnesansvarig: Per Sörlin
Studierektor: Erik Nydahl

Kriminologi
Ämnesföreträdare: Teresa Silva
Studierektor: Lena Jonsson

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Sociologi
Ämnesföreträdare: Roine Johansson
Studierektor: Karin Jarnkvist, Linda Kvarnlöf 

Statsvetenskap
Ämnesföreträdare: Bo Svensson
Studierektor: Gustav Lidén 

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena S Andersson

Svenska som andra språk
Ämnesansvarig: Elzbieta Strzelecka
Studierektor: Helena S Andersson