Kommunikationsfrågor

Spara favorit

Lena Ernerfeldt Burman
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för ekonomprogrammet och humaniora.

Pelle Fredriksson
Kommunikatör för utbildningar inom ekoteknik, hälsovetenskap och idrottsvetenskap, personal och arbetsliv, samt för förvaltningsjuridiska programmet, psykolog- och socionomutbildningarna, sjuksköterskeutbildningen och samhällsvetarprogrammet. Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för risk- och krishanteringsprogrammet.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till DEMICOM och forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör för ETOUR.