Personalfrågor

Spara favorit

Marie Larsson
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Maud Magnusson
HR-administratör
INFRA, KOM
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som tex anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Helene Nyman
HR-administratör
ULS, REK, STUA, HR, EKO,  FUS, SUSS, UB
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula.