Kommunikationsfrågor

Spara favorit

Sandra Wåger
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson för dekan och fakultetsledning samt inom internkommunikation.

Lena Ernerfeldt Burman
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom forskningskommunikation.