Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Spara favorit

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig : Robert Pettersson
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: John Högström, Eva Lindahl-Toftegaard
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Utbildningshandläggare: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Lusine Margaryan
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Rosemarie Ankre
ETOUR-centrumledare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Märit Christensson
Studierektor för företagsekonomi: Rosemarie Ankre
Studierektor för juridik/statistik: Rikard Karlsson
Studierektor för nationalekonomi: Lovisa Högberg
CER-centrumledare: Peter Öhman